Folkehelse. En tverrfaglig grunnbok

Folkehelse. En tverrfaglig grunnbok Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,34 MB
FILNAVN
Folkehelse. En tverrfaglig grunnbok.pdf
ISBN
4225531403634

BESKRIVELSE

Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. I denne boka blir leseren presentert for temaet folkehelse. Det skjer først gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid, helsefremming og livsstilsendringer. Boka tar deretter utgangspunkt i andre etablerte fagområder og drøfter hvordan disse står i forhold til folkehelse. Områdene som drøftes er:- kosthold- skole- kroppsøving- idrett- friluftsliv- sykepleie- treningssentre- oralhelseBoka er pedagogisk lagt opp med blant annet refleksjonsspørsmål på slutten av hvert kapittel, og med et avslutningskapittel som gir innspill til videre diskusjoner og inspirasjon for arbeid innen folkehelse.Boka er primært rettet mot førsteårsstudenter ved grunnutdanninger på universitet og høgskoler. Målgruppen er studenter som kommer i kontakt med folkehelse som fag for første gang, som for eksempel Bachelor i folkehelse eller folkehelsearbeid, mat og ernæring, kroppsøving, idrett og friluftsliv, sykepleie, oral helse eller lærerutdanningene. Boka er også relevant for andre med interesse for og arbeid innen folkehelse.

Bla i boka Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. I denne boka blir leseren presentert for temaet folkehelse.

I den grad team og teamar-beid ble definert, var det imidlertid allmenn enighet om at ett team består av minst to personer som interagerer og har felles mål. Flere understreket at teamarbeid er dyna-misk, innebærer komplekse relasjoner og eksisterer i en større sammenheng.

RELATERTE BØKER