Eiendomsmegling

Eiendomsmegling - Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim, Lars Halvor Ova Johnsen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim, Lars Halvor Ova Johnsen
DIMENSJON
4,73 MB
FILNAVN
Eiendomsmegling.pdf
ISBN
6124685091274

BESKRIVELSE

Oppgaveløsning bidrar til en aktiv læringsprosess. For deg som student er det å arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å gi deg praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet.Eiendomsmegling. Oppgavesamling består av ulike typer oppgaver: Kortere oppgaver, der du skal vise at du har forstått sentrale eiendomsfaglige ord og begreper. Mer utfyllende teorioppgaver, der du skal vise overordnet oversikt over og forståelse av et tema. Større caseoppgaver, der det gis en beskrivelse av et faktisk forhold. Du må da selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende som mulig. Utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag.Boken inneholder også utfyllende løsningsveiledninger til alle oppgavene. Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan du skal forankre argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på eksamen.Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Høyskolen i Sørøst-Norge og ved Handelshøyskolen BI.

Studiet gir deg en forståelse av de potensielle juridiske problemstillingene du kan stå ovenfor som eiendomsmegler, og hvordan du kan løse disse. Økonomi. Aktiv Eiendomsmegling AS (Hovedkontor) Org.

Tlf: 994 57 000 E-post: [email protected] Storgata 83B, 9008 Troms ... eiendomsmegling i praksis, herunder dokumentbehandling; regnskap, økonomi, oppgjør ved omsetning av rettigheter i fast eiendom og behandling av klientmidler; Ved å stille sikkerhet for eiendomsmegling, legger Finanstilsynet til grunn at man driver eiendomsmegling.

RELATERTE BØKER