Spesialundervisning

Spesialundervisning Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,39 MB
FILNAVN
Spesialundervisning.pdf
ISBN
2957307984048

BESKRIVELSE

Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? Dette har vore hovudspørsmåla i forskingsprosjektet SPEED (2013-2017) som boka byggjer på. Motivasjonen for den omfattande forskinga har vore at det er nytta mykje ressursar til spesialundervisning. Samstundes er kunnskapen liten om korleis den er praktisert for dei mange elevane som får den og om den fungerer slik det var tenkt. Skal vi skjøne spesialundervisninga, må vi også forstå den ordinære opplæringa. Difor studerer prosjektet begge deler, og relaterer mange av drøftingane om spesialundervisning opp mot den ordinære opplæringa. Til grunn for artiklane i boka ligg opplysningar frå lærarar, foreldre og elevar og data frå klasseromsobservasjonar.

Publisert 06.06.2018 — forskning.no, Læringsmiljøsenteret Det er fordi spesialundervisning i størst mulig grad skal utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på hva dere mener. Kommunen/fylkeskommunen følger opp med vedtak om spesialundervisning: Dersom PP-tjenesten mener du trenger tilrettelegging skal kommunen/fylkeskommunene fatte et vedtak som bestemmer hva slags type, og hvor mye spesialundervisning du får. Kapittel 5.

5-1.Rett til spesialundervisning; Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Du har rett på spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.

RELATERTE BØKER