Dollhuset

Dollhuset - Wenche Blomberg | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Wenche Blomberg
DIMENSJON
6,97 MB
FILNAVN
Dollhuset.pdf
ISBN
7725424465997

BESKRIVELSE

Dollhuset og medikaliseringen av galskapen er et dypdykk i en institusjonstype som ikke har vært gransket tidligere. Dollhus/dårehus oppsto fra slutten av 1700-tallet, og representerer et stadium der en mer systematisk utskilling bidro til å etablere «gale» som egen sosial kategori. Det var slike anstalter legene tok kontroll over og etablerte sine asyler i fra midten av 1800-tallet. Denne undersøkelsen, finansiert av Norges forskningsråd, ser på hva slags institusjon dette var, hva slags praksiser de fulgte og hvordan samfunnet så på det mentale avviket. Omfattende arkivstudier kaster lys over hva slags endringer som fant sted ved overgangen til et medisinsk regime, som til tross for til dels omnipotente erklæringer også kan kalles en «rådvillhetens tid». Den senere tids omstruktureringer av feltet og den naturvitenskapelige tilnærmingsmåten kan knapt sies å ha løst «galskapens gåte». Kanskje noe av forklaringen på mange av dagens problemer innen omsorgen tvert imot kan ligge nettopp her.

Dollhusene var gjerne avdelinger tilknyttet gamle pleieanstalter, kalt hospitaler, eller andre typer anstalter som arbeidshus, lasaretter, fattighus, og vanligvis lokalisert i en side- eller frittstående bygning, Dollhusene kom delvis som svar på krav fra tvangsanstaltene om å bli kvitt et besværlig og ... Dollhuset ble nå benyttet til uhelbredelige syke, men i 1843 ble bygningen revet. Imidlertid ble et nytt dollhus oppført, «Pleiestiftelsen for uhelbredede Sindssvage».

12 celler med jerngitter foran vinduene, og betydde snarere et tilbakeskritt enn et fremskritt for behandlingen av de sinnssyke. Dollhuset var først og fremst et oppbevaringsted. Kristiansanderen Herman Wedel Major skrev om forholdene ved Dollhuset i 1846: "Lægens Virksomhed er saa godt som overflødig, da den bedste og samvttighedsfuldeste Behandling aldrig vil kunne oprette, hvad et saadant Lokale nedbryder.

RELATERTE BØKER