Pasienter i psykisk helsevern for voksne 1 november 1999

Pasienter i psykisk helsevern for voksne 1 november 1999 - Helge Hagen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Helge Hagen
DIMENSJON
6,2 MB
FILNAVN
Pasienter i psykisk helsevern for voksne 1 november 1999.pdf
ISBN
4483295564971

BESKRIVELSE

Rapporten oppsummerer resultatene av en landsomfattende registrering av pasienter i psykisk helsevern for voksne 1999. Resultatene viser bl.a. at det har skjedd en forskyvning av ressursinnsatsen i psykisk helsevern for voksne, fra døgninstitusjoner til poliklinisk behandling. Døgninstitusjonene tar likevel hånd om mange pasienter som burde hatt tilbud på lavere omsorgsnivå, og resultatene av registreringen tyder på at det er behov for en omstruktureringsprosess i det psykiske helsevernet for voksne. Har litteraturliste.

Konferanser ... Bruk av tvang i psykisk helsevern er omdiskutert og pasienterfaringer med tvangsbruk varierer. Noen pasienterfaringer er positive, som å kjenne seg beskyttet eller oppleve hjelp til å gjenreise normalitet (1, 2).

Klinikk psykisk helsevern for voksne og Klinikk psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Stavanger DPS har to sengeposter, ambulant akutteam, gruppepoliklinikk og allmennpsykiatrisk poliklinikk. Henvisninger og epikriser er et essensielt virkemiddel for overføring av informasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for å sikre pasientene en helhetlig og koordinert behandling.

RELATERTE BØKER