Rettsfilosofien

Rettsfilosofien - G.W.F. Hegel | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
G.W.F. Hegel
DIMENSJON
8,82 MB
FILNAVN
Rettsfilosofien.pdf
ISBN
6221394765578

BESKRIVELSE

Hva er frihet? Hvordan er forholdet mellom friheten og retten, moralen og samfunnsinstitusjonene? I Rettsfilosofien (1821) fremmer Hegel sitt syn på familie, økonomi, stat og samfunn, og det på et tidspunkt da nasjonalstatene nettopp hadde fått sine konstitusjoner. Hegels utgangspunkt er at både den moderne staten og dens frie borgere var å betrakte som noe verdenshistorisk nytt og noe som bare kan forstås ut fra hvordan vi forstår hva frihet er. Begrepet om friheten er ikke det samme som dens ytringer, nemlig at vi velger det ene eller det andre etter forgodtbefinnende; å handle fritt er å handle fornuftig, hevder Hegel. Og når staten tvinger sine borgere til verneplikt og skatt, er det fordi det er en nødvendig betingelse for å realisere den enkeltes frihet. Hegels filosofi har, på tross av sin enorme innflytelse, alltid vært kontroversiell. På 1800-tallet ble han flittig lest og diskutert, men på 1900-tallet skulle man i overveiende grad betrakte ham med skepsis. Tekstene hans, som skulle få ord på seg for å være nærmest ubegripelige, ble stort sett lest av dem som interesserte seg for bakgrunnen for marxismen og eksistensialismen. Ved inngangen til et nytt århundre ser vi en fornyet interesse for en svært moderne tenker og en filosof som tar filosofiens utfordring - å begripe hva det vil si å begripe - på alvor.

Rettsfilosofi kan eksempelvis undersøke hva rettferdighet innebærer ... Rettsfilosofien innenfor den vesteuropeiske kulturkrets har i nyere tid vært preget av to hovedretninger: En idealistisk-spekulativ, som med forankring i en antatt høyere målestokk, som Guds bud eller fornuften, har søkt å utvikle en allmenngyldig idealrett.Den har gjerne vært forankret i naturretten.. En utfordring med denne er at den ofte er kommet til å utviske grensen mellom det som ... Kjøp 'Rettsfilosofien' av G.W.F.

Presentasjon av området. Faget rettsfilosofi er internasjonalt i sin karakter og går historisk tilbake så langt vi har skriftlige overleveringer. Kurset tar opp problemstillingar som er sentrale i rettsfilosofien, slik som omgrep og grunnlag i loven og dens forhold til moral, samt konkrete problemstillingar frå (inter)nasjonal lovgiving som legitimiteten til politiske institusjonar, grensene for nasjonal suverenitet, eller doktrina om rettferdig krig. Pris: 344,-.

RELATERTE BØKER