Lærebog i sygepleie for diakonisser

Lærebog i sygepleie for diakonisser - Rikke Nissen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Rikke Nissen
DIMENSJON
4,79 MB
FILNAVN
Lærebog i sygepleie for diakonisser.pdf
ISBN
5602926035639

BESKRIVELSE

I 1877 utga diakonisse Rikke Nissen den første læreboka i sykepleie på norsk. Den gir leseren et innblikk i kunnskapsgrunnlaget for datidens sykepleie, praksiskunnskap og krav til utøvelsen av yrket. Rikke Nissen henviser til Florence Nightingales forfatterskap og integrerer hennes tanker om sykepleie i en unik historisk tekst, rik på detaljer, som sier oss noe om datidens forhold for pasienter, sykepleiere og samfunnet generelt. Kari Martinsens etterord bidrar til å sette teksten i et perspektiv. Hun viser sammenhenger mellom Rikke Nissens kunnskaps- og verdisyn og dagens diskusjon og tenkning om dette. Martinsen belyser kallstanken i sykepleie, og viser at "kall" ikke er et entydig begrep. Målgruppen for boka er sykepleierstudenter og alle sykepleiere som er opptatt av fagets historie, kvinneforskning, etikk og faglig skjønn.

Denne boken er skrevet av forfatter Rikke Nissen. Og denne forfatteren skuffer aldri! IBX User NOT ACTIVE.

Studien viser at lærebøkene jevnt over benytter psykiatrihistoriens grusomheter til å legitimere dagens praksis. Lærebøkene framstiller også i stor grad sykepleiere som underordnet legene.

RELATERTE BØKER