Strategier for læring

Strategier for læring - Therese Nerheim Hopfenbeck | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Therese Nerheim Hopfenbeck
DIMENSJON
10,50 MB
FILNAVN
Strategier for læring.pdf
ISBN
4473052486533

BESKRIVELSE

Hvordan skal elevene lære å regulere sitt eget læringsarbeid? I de siste årene har det å lære elevene læringsstrategier og involvere elevene i vurderingsarbeidet fått mye oppmerksomhet. Målet har vært at elevene selv skal regulere sin egen læring og finne ut hvor mye støtte de trenger i læringsarbeidet sammen med læreren. Dette er lærerens ansvar.Denne boka viser hvordan læreren kan hjelpe eleven til selvregulering, og forfatteren hevder at dette er noe av det viktigste skolen kan arbeide med. Her støtter hun seg blant annet på forskningen til The Assessment Reform Group ved Oxford i England og John Hatties metastudie. Boka er først og fremst skrevet for grunnskolelærerstudenter på 5.-10. trinn, men den egner seg også for lærere og skoleledere som arbeider aktivt med vurdering for læring i skolen.

Men forskning har vist at refleksjoner rundt egen læring (kontrollstrategier) er noe barn helt ned i femårsalderen kan delta i (Perry, Vandekamp, Mercer, & Nordby 2002). Skape en god læringskultur. En positiv læringskultur oppmuntrer til læring.

Helse- og omsorgsdepartementet (2019) Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023; Helsedirektoratet (2015). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

RELATERTE BØKER