Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett - Giuditta Cordero-Moss | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Giuditta Cordero-Moss
DIMENSJON
9,77 MB
FILNAVN
Internasjonal privatrett.pdf
ISBN
8007592753657

BESKRIVELSE

Et hovedspørsmål er hvilket lands rett som skal legges til grunn hvis en tvist oppstår. Ofte vil dette være regulert i kontrakter gjennom en lovvalgsklausul og da oppstår spørsmålet om hvor langt klausulen rekker. Innebærer partenes lovvalg at ufravikelige (preseptoriske) regler om for eksempel foreldelse erstattes av tilsvarende regler i det lands rett som partene selv har valgt? Et annet sentralt spørsmål er hvilket lands domstoler som skal ha domsmyndighet i en internasjonal tvist. Og hva er konsekvensene av at partene eventuelt har avtalt at tvister skal løses ved voldgift? Boken behandler disse og lignende spørsmål innen kontraktsrett, tingsrett, erstatningsrett og selskapsrett samt alminnelige spørsmål om internasjonalprivatrettslig metode.

I rettspraksis er den såkalte Irma Mignon-formelen utviklet, der utgangspunktet - dersom ikke lovvalget følger av fastere regler - er at en tvist skal avgjøres av rettsreglene i det landet som saksforholdet etter en helhetsbedømmelse har den nærmeste tilknytningen til. Om prosjektet. Surrogati, foreldreskap, adgang til skilsmisse, partsautonomi i formuesforhold mellom ektefeller, barneekteskap, anerkjennelse av samkjønnede ekteskap/partnerskap, og LHBTI-rettigheter er eksempler på spørsmål der jurisdiksjon, lovvalg og anerkjennelse av utenlandske rettsakter kan berøre både internasjonal privatrett og menneskerettighetenes diskrimineringsvern. I Internasjonal privatrett behandles de jurisdiksjonsregler, rettsvalgsregler og anerkjennelsesregler som man må anvende på personrettslige, familierettslige og arverettslige forhold med tilknytning til flere stater.

4: For en mer utførlig forklaring og henvisninger, se G. Cordero-Moss, Internasjonal privatrett på formuerettens område, s.

RELATERTE BØKER