Verdighet og sårbarhet

Verdighet og sårbarhet Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,62 MB
FILNAVN
Verdighet og sårbarhet.pdf
ISBN
4273270125980

BESKRIVELSE

Boken belyser verdighet hos sårbare grupper i helsetjenesten. Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende. Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis - sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i somatiske og psykiatriske sykehus, prehospitale tjenester samt rehabilitering.Målgruppene for antologien er vitenskapelig ansatte ved helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, klinikere, samt master- og ph.d.-studenter i helsevitenskap. Bachelorstudenter vil også kunne ha nytte av antologien.

Boken belyser verdighet hos sårbare grupper i helsetjenesten. Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet.

134). Han forankrer menneskets verdighet i menneskets sårbarhet og dødelighet. Sykepleiens yrkesetiske retningslinjer (2) skal minne sykepleieren på hennes mest fundamentale plikt.

RELATERTE BØKER