I dialog med Reggio Emilia

I dialog med Reggio Emilia - Carlina Rinaldi | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Carlina Rinaldi
DIMENSJON
8,42 MB
FILNAVN
I dialog med Reggio Emilia.pdf
ISBN
6345777890817

BESKRIVELSE

Barnehagene i Reggio Emilia i Italia er anerkjente og lovpriste for sitt enestående utdanningssystem. Carlina Rinaldi er tidligere leder for det pedagogiske arbeidet ved de kommunale barnehagene i Reggio Emilia og etterfølger av Loris Malaguzzi (en av det tjuende århundrets fremste pedagogiske tenkere). Hun er internasjonalt kjent for sitt arbeid innen feltet barnehagepedagogikk og har forelest om temaet over hele verden. Denne boka inneholder et utvalg av Rinaldis viktigste artikler, foredrag og intervjuer fra 1984 og frem til i dag. Hvert av bidragene har en innledning som plasserer teksten i sin sammenheng. Tekstene tar opp en rekke spørsmål: Hvorfor er lyttepedagogikk, pedagogisk dokumentasjon, deltakelse og utforskning så viktige begreper i Reggio Emilia? Hvordan praktiseres de? Hvordan kan læreren utnytte kunst og kreativitet på best mulig måte? Hva er det som er så spesielt med Reggio Emilia? Mot slutten av I dialog med Reggio Emilia intervjues Rinaldi av Peter Moss og Gunilla Dahlberg. Her diskuterer Rinaldi sitt nåværende arbeid og reflekterer rundt Reggios fortid, nåtid og fremtid. Denne boka er viktig lesning, ikke bare for dem som studerer og arbeider med barnehagepedagogikk, men også for alle som er opptatt av de store temaene læring, barndom og barnehagens og skolens plass i et demokratisk samfunn. Carlina Rinaldi er rådgiver i Reggio Children, professor ved universitetene i Modena og Reggio Emilia, og medlem av kommunestyret i Reggio Emilia.

Her diskuterer hun sitt nåvæ-rende1 arbeid og reflekterer rundt Reggios fortid, nåtid og fremtid. Emilia institutet. År 2009 anordnade Reggio Emilia institutet ett symposium med namnet Genuspedagogik och jämställdhet i förskola/skola tillsammans med Genuspedagogiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet.

The breakfast was nice. Easy check-in and we had no problem arriving late. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring.

RELATERTE BØKER