Barnet og dets relasjonelle miljø

Barnet og dets relasjonelle miljø En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,28 MB
FILNAVN
Barnet og dets relasjonelle miljø.pdf
ISBN
1017266122434

BESKRIVELSE

Hvordan kan vi belyse og forstå det konkrete barnets utviklingsprosess? Og hvordan kan vi gjenkjenne risikofaktorer for å forstå skjevutvikling? Barnets utvikling formes både av risikofaktorer og beskyttende faktorer. Kombinasjonen av disse faktorenes innvirkning på utviklingsprosessen har betydning for om det oppstår en psykisk forstyrrelse. Barnet og dets relasjonelle miljø er en bruksbok om den barnepsykologiske undersøkelsen ut fra en tilknytningsbasert, utviklingspsykopatologisk og neuroaffektiv modell. Boken presenterer en rekke tilknytningsbaserte vurderingsmetoder som kan belyse barnets tilknytning, foreldrenes indre representasjoner og mentaliseringsevne, samt kvaliteten av det relasjonelle miljøet i samspillet mellom foreldre og barn. Boken består av tre deler, hvor del I er teoretisk, del II presenterer åtte ulike metoder og del III gir en kasusformulering..

Det er to enkle kjennetegn på trygg tilknytning; at barnet søker trøst hos voksne og tar i mot trøst og at barnet hviler kroppen mot den voksne og blir rolig og avspent. Abstract Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk. Det overordnede formålet med studien er å utvikle nye perspektiver og ny kunnskap om forhold som påvirker personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse, i barnehagens uformelle miljø. Barnet og dets relationelle miljø .

•Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta aktivt i lek og andre aktiviteter. ...

RELATERTE BØKER