Aldring med funksjonshemning

Aldring med funksjonshemning - Hege Gjertsen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hege Gjertsen
DIMENSJON
12,78 MB
FILNAVN
Aldring med funksjonshemning.pdf
ISBN
5964598296623

BESKRIVELSE

Denne rapporten gir en innføring i sentrale begreper, modeller, forståelsesmåter og tilnærminger som dreier seg om aldring og funksjonshemning. Når det gjelder forskning om funksjonshemning finnes det ulike tradisjoner, og det har skjedd store endringer over tid. Tilnærmingene har dels et forskjellig begrepsapparat og dels legger de vekt på ulike forhold som hovedårsak til funksjonshemningen. Dette fører til ulike strategier og tiltak. Mange forhold, både når det gjelder helsetilstand og deltakelse, endrer seg under aldringen. Rapporten gir en oversikt over sentrale tilnærminger innenfor feltet funksjonshemning og aldring. Den gir en kortfattet gjennomgang av begreper, teorier og tilnærminger som vil være nyttig både for de som er nye på feltet og de som er mer viderekomne - enten de er unde rutdanning, foretar studier eller er i arbeid rettet mot personer med funksjonsnedsettelser.

Den er utgitt på Cappelen Damm Akademisk. I ABC Funksjonshemning og aldring er det fokus på aldring hos mennesker med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og hvordan miljø og tiltak kan tilrettelegges best mulig. For ansatte i helse- og omsorgstjenestene er det viktig å få innblikk i hvordan et langt liv med funksjonsnedsettelser kan påvirke mestring, identitetsutvikling og psykiske og fysisk helse. Aldring med funksjonshemning - begreper, teorier og tilnærm.

Det finnes ulike forståelser av hva funksjonshemning er. Det er viktig å bli bevisst hvilke oppfatninger vi har om funksjonshemning, som vi kanskje ikke er klar over eller har tenkt godt nok igjennom. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) jobber for å øke kvaliteten på helse- og omsorgstilbudet til eldre i Norge.

RELATERTE BØKER