Tett på

Tett på - Maila Inkeri Olsen, Lene Holmen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Maila Inkeri Olsen, Lene Holmen
DIMENSJON
7,49 MB
FILNAVN
Tett på.pdf
ISBN
2124212902890

BESKRIVELSE

Hvordan kan skolen møte elever som har et begynnende, omfattende eller fullstendig fravær fra skolen? Arbeid med frafall er en møysommelig prosess. Det handler om å utforske det som er vanskelig sammen med eleven, og videre legge en plan som bidrar til positiv utvikling, økt læringsglede og livsmestring. I denne boka har forfatterne tatt utgangspunkt i fem elevhistorier der elevene selv forteller om møtet med skolen i den perioden det var vanskelig å komme til skolen og delta i undervisningen. Etter elevhistoriene finner leseren en kort refleksjonsdel med drøftingsspørsmål knyttet til historiene. Forfatterne tar for seg sentrale begreper som inkludering, tilpasset opplæring og psykososialt læringsmiljø, og knytter disse begrepene til forståelse av frafallsproblematikk i skolen. Det legges også vekt på hvordan man kan forstå elevenes verden gjennom systemisk tenkning og arbeid. For å nyansere synet på fravær og belyse i hvilken grad skolen har fokus på psykisk helse, ser forfatterne både på hvordan frafall kan forklares og på hvilke tiltak som er satt i gang fra myndighetenes side for å begrense frafallet i den videregående skolen. Siste delen av boka har en tiltaksdel der forfatterne presenterer konkrete arbeidsmetoder som kan brukes i det daglige arbeidet med elevene. Maila Olsen er utdannet allmennlærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har videreutdanning i pedagogisk veiledning og organisasjon og ledelse, og arbeider som avdelingsleder på en videregående skole. Hun har lang erfaring fra arbeid med skolevegring og arbeid med frafall i videregående opplæring. Hun har tidligere gitt ut boka Resiliens i skolen. Lene Holmen er utdannet allmennlærer og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har bred erfaring fra arbeid med skolevegring og frafallsproblematikk fra skole og behandlingsapparat samt ambulant virksomhet. Hun har også arbeidet med veiledning og nettverksarbeid.

Maaret skrev: Bakepulver og edikk, fungerer som rakkern. Blablabla skrev: Jeg har prøvd jif avløpsåpner mange ganger da vi plages med et tett dusjavløp. Tett på.

I Tett på Smartbok kan du blant annet lage notater, ... Tett på - Jahn Teigen; Tillatt for alle; 55 min; Unge og gamle beundrere møter Jahn Teigen med musikere sammen med programleder Tore Strømøy. Regi: Harald Eggen. I Tett på Smartbok kan du blant annet lage notater, markere nøkkelord i teksten, få all tekst opplest, forstørre tekst og bilder og søke etter ord og begreper.

RELATERTE BØKER