Tolkning av kristen tro

Tolkning av kristen tro - Torleiv Austad | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Torleiv Austad
DIMENSJON
4,91 MB
FILNAVN
Tolkning av kristen tro.pdf
ISBN
1438429218274

BESKRIVELSE

Den systematiske teologi arbeider med å tolke kristendommen for mennesker i dag. I denne tolkningsprosessen er det vesentlig å reflektere over forholdet mellom fremgangsmåte og innhold. De spørsmål som stilles, må avveies i forhold til den sak som skal undersøkes. Med bakgrunn i mange års erfaring fra undervisning av studenter i troslære på akademisk nivå drøfter Torleiv Austad metodespørsmål i systematisk teologi med særlig henblikk på dogmatikken. Hensikten er å hjelpe studenter som er usikre på hvordan de skal gå fram for å kunne tilegne seg et helhetssyn på kristen tro eller som ønsker å trenge dypere inn i forståelsen av kristendommen på et bestemt område.

De reformerte kirkene ser på Bibelen som helhet. Den enkeltes tro skal hvile på det man hører, og derfor er det ordet eller forkynnelsen som ligger til grunn for troen på Jesus Kristus, slik det høres i prekenen, forkynt i samtaler eller salmer eller lese i ... I Det nye testamentet er Abraham, nest etter Moses, den av skikkelsene fra Den hebraiske bibelen/Det gamle testamente som omtales mest, 72 ganger.

De spørsmål som stilles, må avveies i forhold til den sak som skal undersøkes. Med bakgrunn i mange års erfaring fra undervisning av studenter i troslære på akademisk nivå drøfter Torleiv Austad ... På bakgrunn av dette skal for eksempel de mange dekreter i Det gamle testamente ses som en tidsbundet og irrelevant for de kristne.

RELATERTE BØKER