Åndelighet - mening og tro

Åndelighet - mening og tro En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,74 MB
FILNAVN
Åndelighet - mening og tro.pdf
ISBN
1257291376670

BESKRIVELSE

Åndelighet .? Mening og tro gir inspirasjon, åpner opp for samtaler både i fagfeltene og mellom fagperson og klient, øker bevissthet og refleksjon og er med på å bygge opp kunnskapstilfanget for åndelige perspektiver i profesjonell praksis.I altfor lang tid har de helse- og sosialfaglige profesjonsyrkene sett på livssyn som et privat anliggende, som dermed ikke har blitt berørt i profesjonell praksis. Nå er imidlertid tiden moden for å sette det åndelige perspektivet på den faglige dagsordenen.Vi vet at mange mennesker henter styrke i sitt livssyn eller sin religiøse tro når ulike hendelser gjør livet vanskelig. Dersom den profesjonelle overser eller bagatelliserer denne siden av livet når det er viktig for klienten, blir ikke hele mennesket ivaretatt. Ved å utelukke det åndelige (tro og livssyn) vil klienten fratas muligheten til selv å bestemme over eget liv, og til å medvirke til et liv etter sitt eget ønske.

I altfor lang tid har de helse- og sosialfaglige profesj... 0000 102253 GRMAT #16995F1.book Page 11 Monday, May 7, 2012 2:17 PM. innhold 11 Tilrettelegge i praksis Pris: 440,-.

Min opplevelse er at boka balanserer godt mellom det å vise til varsomhet og til Alle informantene knyttet åndelighet til religion og trostilhørighet, men samtidig forsto og tilla de fleste åndelighet en videre betydning enn tro og religiøsitet. Forskningslitteraturen formidler på liknende vis at religion og åndelighet ikke er synonyme begreper selv om pasientens åndelige anliggende kan reflekteres gjennom religiøs tro og praksis (2, 3, 11, 15). Åndelighet - mening og tro : utfordringer i profesjonell praksis spiritualitet ; åndelig omsorg ; livssyn ; tro ; pleje ; behandling Beskrivelse Inspiration Anmeldelser Det kan bety forskjellige ting, og vi kan også kalle det synskhet eller clairvoyance - som er fransk for Adminis 2019-02-27T15:46:20+02:00 Klarsynthet | Horoskop for 2019 er endelig her! ÅNDELIGHET (tro, mening) Åndelighet er universell.

RELATERTE BØKER