Selvforståelse og frihet

Selvforståelse og frihet - Jørgen Fossland, Harald Grimen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jørgen Fossland, Harald Grimen
DIMENSJON
9,96 MB
FILNAVN
Selvforståelse og frihet.pdf
ISBN
3875337203708

BESKRIVELSE

Hva kjennetegner menneskets eksistens? Hvilke begreper er best egnet til å beskrive og forklare atferd og følelser? Disse spørsmålene er grunnleggende i tenkningen til en av de fremste filosofene i vår tid, kanadieren Charles Taylor (født 1931). De er hovedtema i handlingshistorien, moralfilosofien og samfunnsontologien og utgjør en viktig komponent i hans vitenskapsteori, språkfilosofi, politisk filosofi og modernitetsfilosofi.Med sitt bredt anlagte forfatterskap er Taylor en eminent brobygger mellom ulike fagdisipliner og akademiske tradisjoner. I en tid med sterk spesialisering evner han å belyse forholdet mellom de enkelte disiplinene i filosofifaget og mellom filosofien og vitenskapen generelt.Charles Taylor er også en av de få moderne filosofene som har et politisk engasjement som basis for sin tenkning, og som påpeker de praktiske følgene av filosofi og vitenskap. Arbeidene hans omhandler tema som multikulturalisme og nasjonalisme, sekularisering, demokratiets forutsetninger og velferdsstatens grunnlag. De gir interessante innspill til en bredere samfunnsdebatt og har aktualitet langt utenfor filosofiens rekker.Til tross for Taylors store innflytelse som tenker i vår tid, er det skrevet få systematiske innføringer i hans filosofi. Med Selvforståelse og frihet får vi endelig en bred introduksjon . den første på norsk.

Svensk utgave 2006) Selvforståelse og frihet. Jørgen Fossland og Harald Grimen.

Master i historie, 2008 (UiO), med en masteroppgave om politisk debatt i Danmark-Norge på 1790-tallet. Arbeid og frihet fra vold i nære relasjoner Oslo 12 november 2018 Kjersti Alsaker Dr. polit HVL og Nklm, Norce Ingri Egeberg.

RELATERTE BØKER