Lov om alternativ behandling

Lov om alternativ behandling - Anne Kjersti Befring | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Kjersti Befring
DIMENSJON
6,4 MB
FILNAVN
Lov om alternativ behandling.pdf
ISBN
7624225125433

BESKRIVELSE

Lov om alternativ behandling trådte i kraft i begynnelsen av året 2004. Det er den første lov i Norge som omtaler alternativ behandling. I loven defineres alternativ behandling som all behandling som ikke omfattes av autorisasjonsordninger, eller som på annen måte inngår i det offentlige helsevesenet. I utgangspunktet kan enhver gi behandling, men loven setter visse grenser. Det er restriksjoner med hensyn til å bruke metoder som kan innebære alvorlig risiko, og i forhold til behandling av alvorlige sykdommer. Men restriksjonene er mindre absolutte enn i tidligere lovgivning, noe som innebærer at også alternative behandlere kan gi visse former for helsehjelp overfor alvorlig syke. Loven pålegger alternative utøvere taushetsplikt, og den stiller krav til markedsføring. Med loven etableres det en frivillig registerordning som skal bidra til større grad av forutsigbarhet for de som orienterer seg om alternative utøvere. For den enkelte utøver innebærer det å være registrert visse plikter og rettigheter, blant annet en viss tittelbeskyttelse. I denne kommentarutgaven gis det en oversikt over og gjennomgang av hvordan lov om alternativ behandling er regulert, og hva som er bakgrunnen for loven. Innholdet i loven blir også belyst ved bruk av andre rettskilder, som pasientrettighetsloven og helsepersonelloven, og ved eksempler fra praksis. Her beskrives også kravene om å opptre aktsomt som behandler og om å innhente pasientens tillatelse. Anne Kjersti Befring er advokat og har arbeidet med dette rettsområdet fra ulike ståsteder, både som ansatt i det tidligere Helsedirektoratet (det nåværende Helsetilsynet) og i Helsedepartementet - og som medlem av Aarbakke-utvalget.

§ 8 når hensynet til forbrukerne tilsier dette. lov av 27. juni 2003 nr.

juni 2003 nrRead more about ... Bryter lov om alternativ behandling 21.06.2018 — Misjonen Jesus Leger og Misjonen Helse for Hele Mennesket tilbyr forbønn for syke mot betaling. I markedsføringen hevder predikanter fra begge stiftelsene at de gjennom forbønn har helbredet konkrete sykdommer og lidelser. Dette er beskrevet i Lov om alternativ behandling ved sykdom mv, § 7 Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser.

RELATERTE BØKER