Jordloven

Jordloven - Inger Grette, Ingrid Aasen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inger Grette, Ingrid Aasen
DIMENSJON
5,10 MB
FILNAVN
Jordloven.pdf
ISBN
7313419669413

BESKRIVELSE

Jordloven inneholder regler som gjelder arealbruk og vern. Den handler også om hvilken eiendoms- og bruksstruktur som ut fra den rådende landbrukspolitikken er hensiktsmessig. Reglene om driveplikt, omdisponering av dyrket og dyrkbar jord og om deling er sentrale. Ut over dette inneholder loven blant annet regler om organisering av landbruksmyndighetene. Forfatterne kommenterer de enkelte paragrafene i loven. De gir ellers en kortfattet historisk oversikt over forløperne til gjeldende lov og belyser sammenhengen mellom jordloven og konsesjonsloven og forholdet til plan- og bygningsloven. Boken passer for ansatte i offentlig forvaltning, advokater og dommere som trenger et oppslagsverk om regelverket knyttet til landbrukseiendommer og landbruksarealer.

Det må det søkes om tillatelse til tiltak etter Plan og bygningsloven (lovdata.no) paragraf 20-1. Søknaden må være i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen. Omdisponering.

Dersom det skal gis samtykke til deling etter jordlova §12, må minst ett av to følgende vilkår være oppfylt: 1. Det må foreligge samfunnsinteresser av stor vekt 2. formål enn jordloven § 1 forutsatt at deling kan "tillatast dersom det ikkje går ut over dei interessene delingsføresegna skal verne" • Bestemmelsen hindrer godkjenning av fradeling der hensyn utenfor jordlovens ramme er avgjørende.

RELATERTE BØKER