Regulering og standardisering

Regulering og standardisering En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,74 MB
FILNAVN
Regulering og standardisering.pdf
ISBN
8646389251616

BESKRIVELSE

Normering og standardisering omfatter alt fra papirstørrelse, arbeidsmiljø og miljøstandarder til informasjonsteknologi og produksjonsprosesser.Normer og standarder er viktige i koordinering og samarbeid mellom mennesker og organisasjoner. De er redskaper for ledelse, organisering og kontroll. Anvendelse av standarder er en ganske ny form for regulering og er et viktig element i vår tids "globale orden" som vi ikke vil greie oss uten. Hvordan utvikler ulike fagmiljøer normene, reglene og standardene, og hvordan fungerer disse som et bindeledd mellom samfunnets lovregler og den praktiske utførelsen? Denne boken gir svar på dette. Første del av boken er analytisk, og drøfter normering og standardisering i spenningsfeltet mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Andre del gir eksempler på praktisk anvendelse av standardisering innenfor områder som maritim transport i polare strøk, brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, storulykkerisiko, kraftforsyning og IKT. I bokens tredje del finner du en drøfting av standardisering innen offshorevirksomhet. Boken retter seg mot tilsynsforvaltning, myndighetskontakter i privat sektor, ledere og andre innen virksomheter som deltar i standardiseringsprosesser. Den er også godt egnet til undervisningsformål på master- og bachelornivå.Bidragsytere:Jan Fredrik Andersen, Paul Bang, Anders Haugland, Ole Andreas Hegland Engen, Espen Engtrø, Ove Tobias Gudmestad, Janne Hagen, Espen Masvik, Ove Njå, Jan Gunnar Røed, Ruth Østgaard Skotnes, Torill Tandberg og Petter Øgar.

I våre dager er regulering antagelig vanskeligere enn noen gang. Legg til i kalender 26-08-2020 10:00:00 26-08-2020 15:30:00 Europe/Oslo ITS Arena Fagseminar - 39516

Den 1.1.2020 fikk Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene som også innebærer et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap for fylkesvei. Løsninger og verktøy innenfor ITS er et viktig bidrag til å ivareta dette ansvaret på en effektiv og god måte. standardisering .

I våre dager er regulering antagelig vanskeligere enn noen gang. Legg til i kalender 26-08-2020 10:00:00 26-08-2020 15:30:00 Europe/Oslo ITS Arena Fagseminar - 39516

Den 1.1.2020 fikk Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene som også innebærer et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap for fylkesvei. Løsninger og verktøy innenfor ITS er et viktig bidrag til å ivareta dette ansvaret på en effektiv og god måte. standardisering .

RELATERTE BØKER