Levekår og livskvalitet

Levekår og livskvalitet - Anders Barstad | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anders Barstad
DIMENSJON
9,18 MB
FILNAVN
Levekår og livskvalitet.pdf
ISBN
7173690814292

BESKRIVELSE

«Hvordan har du det?» «Står til?» Hverdagssamtalen er full av slike spørsmål. Denne boka handler om den vitenskapelige tilnærmingen til spørsmålet om hvordan nordmenn «har det». Det vil si empiriske undersøkelser av befolkningens velferd. I Levekår og livskvalitet gir forfatteren en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for slike undersøkelser, og presenterer sentrale perspektiver innenfor to tradisjoner innen velferdsforskningen: Levekårstradisjonen og livskvalitetstradisjonen. Er det samsvar mellom «objektive» mål på velferd, kartlagt gjennom levekårsundersøkelser og annen statistikk, og utviklingen av subjektiv livskvalitet? Er det grupper i befolkningen som får det verre, eller som på annen måte ikke følger med i velferdsutviklingen? Hvordan kan man sammenfatte informasjonen som undersøkelser av levekår og livskvalitet gir, i mål som forteller noe om velferden på samfunnsnivå? Hva er svakhetene ved FNs Human Development Index (HDI) og andre helhetlige mål på nasjoners velferdsnivå? Hvordan ser det norske velferdsnivået egentlig ut sammenlignet med andre land, når en tar for seg et bredere sett av indikatorer enn dem som inngår i FNs indeks? Forfatteren ser også nærmere på sammenhengen mellom velferdsforskning og verdivalg og på velferden blant barn og unge.Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, inkludert sosiologi og statsvitenskap, hvor kunnskap om befolkningens velferd og velferdsutvikling står sentralt. Den er også aktuell for forskere og andre som er opptatt av grunnlagsspørsmål innen velferdsforskningen.

ISBN nr: 978-82-7321-652-6 . ISSN-NR: 0805-4460 279 Levekår og livskvalitet [03:36] Last ned mp3 [1.4 Mb] 280 Kva meiner vi med velferd [03:34] Last ned mp3 [1.4 Mb] 282 Levekår og livskvalitet [02:20] Last ned mp3 [960.9 kb] 282 2 Legar tener godt men har dårleg [00:53] Last ned mp3 [371.2 kb] 283 1 Informasjon om velferdsskilnader [01:10] Faktaark og artikler om livskvalitet, livsmestring og trivsel.

Er det samsvar ... Levestandard, livskvalitet og lykke Danmark, som på «lykkeundersøkelsen» tronet øverst, var også blant de ti høyest rangerte landene i HDI-målingen. USA, som i FNs HDI-rapport var rangert som det åttende beste landet, lå bak tolv andre land i «lykkeundersøkelsen». er en sammenheng mellom levekår og livskvalitet, så er den langt fra entydig.

RELATERTE BØKER