Antroposofi og kunst

Antroposofi og kunst - Rudolf Steiner | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Rudolf Steiner
DIMENSJON
12,21 MB
FILNAVN
Antroposofi og kunst.pdf
ISBN
4838111926900

BESKRIVELSE

For å komme til en levende, spirituell erkjennelse av kunsten og det kunstneriske, må det abstrakte i vårt tanke- og idéliv overvinnes, ifølge Rudolf Steiner. Vi må ikke glemme at ordet kunst har sin opprinnelse i «å kunne», at det kunstneriske faktisk dreier seg om ferdigheter. Her viser han hvordan kunstartene - arkitektur, bekledningskunst, plastikk, maleri, musikk, diktining, eurytmi, mimikk og dans - springer ut av den menneskelige natur. Han går utførlig inn på farvene i billedkunsten, på tonene i musikken, på fantasikraften i diktningen, på det rytmiske og melodiøse i resitasjon og deklamasjon, foruten å gi impulser til en nyskaping av den dramatiske, den sceniske fremstilling. Boken består av de to foredragene han holdt 18. og 20. mai 1923, i forbindelse med dannelsen av Det norske Landsselskap (det antroposofiske selskap i Norge).

Han la vekt på materialenes og konstruksjo­nenes «organiske impuls», som ville gjø­re det mulig, ved hjelp av fantasien, «å hente frem uendelige metamorfoser». Da kommer smilet frem i lærerfysiognomien." Rudolf Steiner i "Kunsten å undervise". ***** Med sin muntlige og friske stil og sine mange praktisk-pedagogiske henvisninger danner disse foredragene fra Torquay, England en utmerket innføring steinerpedagogisk tenkemåte og metodikk. Kjøp Antroposofi og kunst fra Bokklubber For å komme til en levende, spirituell erkjennelse av kunsten og det kunstneriske, må det abstrakte i vårt tanke- og idéliv overvinnes, ifølge Rudolf Steiner.

Antroposofien, slik den ble utarbeidet av Steiner, fremstår ikke som en religion, men som en filosofi eller «åndsvitenskap» som ønsker å forene naturvitenskap og intuisjon, og som hevder å gi en gradvis dypere innsikt både i den fysiske og den høyere, åndelige verden. Rudolf Steiner la fundamentet til antroposofien gjennom sine filosofiske og erkjennelsesteoretiske arbeider fra 1880- og 90-årene, hvorav Frihetens filosofi fra 1893 er den mest kjente.. Fra århundreskiftet utarbeidet han en antroposofisk orientert åndsvitenskap i en rekke skrifter og et stort antall foredrag.

RELATERTE BØKER