Faglig inkludert?

Faglig inkludert? - Mirjam Harkestad Olsen, Alf Rune Mathisen, Elisabeth Sjøblom | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Mirjam Harkestad Olsen, Alf Rune Mathisen, Elisabeth Sjøblom
DIMENSJON
11,26 MB
FILNAVN
Faglig inkludert?.pdf
ISBN
3354425931130

BESKRIVELSE

Inkluderingsdebatten i norsk skole dreier seg i stor grad om plassering av elever og om sosial tilhørighet. I denne boken stiller forfatterne spørsmål ved den faglige siden av inkludering. I den forbindelse er det samlet inn fortellinger fra seks elever som går siste året i grunnskolen. Elevene har henholdsvis høy og lav måloppnåelse og har fått fortelle om sine erfaringer fra skolehverdagen. Elevenes refleksjoner om faglig inkludering gjør denne boken til et nytt og viktig bidrag i inkluderingsdebatten. Elevfortellingene er presentert og diskutert gjennom fire ulike temaområder: læringsmiljø, læringsmotivasjon, tilpasset opplæring og vurdering.Gjennom elevenes stemmer har forfatterne fått et innblikk i hvilke opplevelser knyttet til de fire temaområdene hver av elevgruppene hadde. Disse fortellingene representerer både det som er ulikt for elevgruppene, men også de mange likhetene. Resultatene presenteres både innenfor den enkelte elevgruppe og som en sammenligning på tvers av elevgruppene. Utfordringen for skolen som institusjon og for den enkelte lærer handler i stor grad om hvordan skolens inkluderingsideologi skal gjennomføres i praksis. Boken fokuserer på elevenes erfaringer, hvilke refleksjoner de gjør seg og hvilke ønsker de har til læreren og til læringsinstitusjonen. Dette gir viktige signaler til lærere og skoleledere når de planlegger og tilrettelegger for en inkluderende skole.Målgruppen for boken er lærere, skoleledere og andre som arbeider i eller i samarbeid med skolen. Boken baserer seg på forskning og er derfor egnet både for grunn- og masterutdanninger innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk.

I denne boken stiller forfatterne spørsmål ved den faglige siden av inkludering. I den forbindelse er det samlet inn fortellinger fra seks elever som går siste året i grunnskolen. Abonner på nytt eller oppdatert innhold Fyll inn e-postadressen din for å motta varsler om: Pakkeforløp - Psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling - barn, unge og voksne Vedlegg til Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom • Skjermbruk • Tobakk, alkohol og rusmidler • Seksuell helse, inkludert kjæresteforhold, grenser og kjønnsidentitet • Vold, overgrep og omsorgssvikt Foreløpig utkast til veileder for antibiotikabruk ved KAD-enheter.

Bla i boka Inkluderingsdebatten i norsk skole dreier seg i stor grad om plassering av elever og om sosial tilhørighet. I denne boken ... Tilpasset opplæring skal ivareta prinsippet om inkludering.

RELATERTE BØKER