Barneloven

Barneloven - Inge Lorange Backer | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inge Lorange Backer
DIMENSJON
8,35 MB
FILNAVN
Barneloven.pdf
ISBN
9130647335342

BESKRIVELSE

Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt. Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover.Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven. Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken.Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

barneloven § 50 annet ledd og tvisteloven § 25-5 fjerde ledd. Den sakkyndige kan dermed ikke gi noe løfte om taushetsplikt til en part.

Norge har underskrevet konvensjonen Den nye barneloven tillater foreldre med hovedomsorg å flytte fritt innenfor landets grenser. Det skaper konflikt og avstand, og er ikke til barnets beste. Barneloven.

RELATERTE BØKER