Læringspotensial

Læringspotensial En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,97 MB
FILNAVN
Læringspotensial.pdf
ISBN
7938369142881

BESKRIVELSE

I denne boken drøftes fem ulike perspektiver ved læringspotensial gjennom følgende spørsmål: Hva er læringspotensial, og hvordan forstå dette med utgangspunkt i et inkluderende skolemiljø? Hvilke faktorer utenfor skolen påvirker elevens potensial for læring? Hvordan kan viljestyrke fremme elevens læringspotensial? Hvordan kan læreren bidra til å fremme elevenes læringspotensial? Hvilken sammenheng er det mellom potensial for læring og psykisk helse? Læring kan forstås som en prosess som pågår i hele individets oppvekst og voksne liv. Potensial for læring ligger i alle mennesker, men hvor langt et menneske kan nå gjennom en læringsprosess, vil variere fra individ til individ. Skolen utfordres til å identifisere læringspotensial og til å tilrettelegge for eleven basert på en slik identifisering. Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

10 til 15 prosent av elevpopulasjonen og inkluderer: elever som presterer på høyt faglig nivå; elever som har spesielle evner og talent; elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene; Elever med ekstraordinært læringspotensial utgjør 2 til 5 prosent av elevpopulasjonen (NOU ... Bedre læring for elever med stort læringspotensial» (NOU 2016:14) og Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen (Meld. St.

Dette er positivt for alle elever, men helt avgjørende for dem som har et stort læringspotensial. læringspotensial er et ungt kunnskapsfelt i Norge. Imidlertid viser den forskningen som fins at stikk i strid med hva vi tror, klarer ikke elever med stort læringspotensial seg selv (Skogen & Idsøe, 2010).

RELATERTE BØKER