1807 og Danmark-Norge

1807 og Danmark-Norge Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,81 MB
FILNAVN
1807 og Danmark-Norge.pdf
ISBN
4554371255371

BESKRIVELSE

Med britenes bombardement av København og ranet av den dansk-norske flåten høsten 1807 kom Danmark-Norge aktivt med i Napoleonskrigene på den franske keiserens side. Med tilslutning til Napoleons kontinentalblokade var den dansk-norske nøytralitetspolitikken over. Både krigsdeltakelsen og fastlandssperringen preget det danske og det norske folket, både materielt og mentalt i årene fram mot atskillelsen i 1814. Nødsår og dyrtid preget situasjonen på landsbygda og i byene. Bidragene i denne boken favner vidt både geografisk og tematisk. Foruten selve hendelsene i 1807 og de umiddelbare følgene i Danmark og Norge, gir norske og danske forskere kunnskapsrike bidrag om hvordan sentrale begreper som fedrelandskjærlighet, kongetroskap og patriotisme utviklet seg, og hvordan ulike bevegelser i Norge bidro til å bane vei for det mirakuløse året 1814. Boken gis ut i forbindelse med 1814-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

februar 1808 og vedvarte til den endelige fredsslutningen i Jönköping 10. desember 1809.Krigserklæringen ble utstedt av Danmark-Norge og ble mottatt i Stockholm 14.

september starter engelskmennene det første bombardementet av København, og det pågår uavbrutt i tolv timer. 1807 og Danmark-Norge på vei mot atskillelsen. Bård Frydenlund (Redaktør) ; Rasmus Glenthøj (Redaktør) Med britenes bombardement av København og ranet av den dansk-norske flåten høsten 1807 kom Danmark-Norge aktivt med i Napoleonskrigene på den franske keiserens side.

RELATERTE BØKER