Politisk kompetanse

Politisk kompetanse En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,22 MB
FILNAVN
Politisk kompetanse.pdf
ISBN
6644758272959

BESKRIVELSE

Då Noreg fekk si eiga grunnlov i 1814, blei den nye statsmakta definert i eit knapt dokument med berre 112 paragrafar. Men samstundes opna det seg eit stort nytt spørsmål mot framtida. Kven var eigentleg kvalifisert til å halde denne statsmakta i hendene sine? Dette var det radikalt nye i den norske grunnlova som i alle andre skrivne forfatningar i kjølvatnet av den amerikanske og franske revolusjonen. Mange meinte dei hadde det endelege svaret på dette spørsmålet. Kompetente politiske borgarar hadde eigedom, utdanning, var vaksne og ikkje minst menn. Seinare representerte dei mobiliserte klassar, næringar, alder og kjønn. Men ingen av desse svara lukka spørsmålet som reiste seg or grunnlovsverket i 1814. Difor er historia om demokratiet enno open. Denne boka er ei historisk reise gjennom dei mange freistnadane på å gi eit svar på kven den kompetente politiske borgaren eigentleg er.

Flere måneder etter at enhver kunne konstatere det samme, advarer EU-presidenten om at Europa har mistet kontroll på sine yttergrenser. For å utvikle ansattes og virksomhetens kompetanse, fordres bevisst tenkning og handling rundt tiltak som skal heve sektorens og kommunens kompetanse. Modellen Strategisk kompetanseplanlegging er utarbeidet på bakgrunn av KS FoU Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 2010 (Asplan Viak as og Fafo), forskning av Linda Lai og i nettverk med deltakelse av mer enn 100 kommuner. Kompetanse reflekterer totalpotensialet en person har - for å yte og utvikle seg.

Det er problematisk på mange måter. Medlemmer av hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2019-2023. Mette Kalve (Ap) Leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

RELATERTE BØKER