Gjeldsordningsloven

Gjeldsordningsloven En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,41 MB
FILNAVN
Gjeldsordningsloven.pdf
ISBN
3375122663401

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

Dersom det kan være aktuelt for skyldner å søke om rettslig gjeldsforhandling, skal namsmannen om nødvendig varsles om hvorvidt utenrettslige gjeldsforhandlinger er vurdert eller Gjeldsordningsloven - advokatfirmaer, familierett, avskjed, voldsoffer erstatning, barnefordeling, advokat, advokater, boligrett, forretningsjuridisk bistand ... Gjeldsordning, ordning som har som formål «å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet for å få kontroll over sin økonomi», jfr. lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) av 17.

Telefonnummeret er 55 55 33 39. Åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00. Ut fra gjeldsordningsloven skal personer med alvorlige gjeldsproblemer ha en sjanse til å få kontroll over økonomien sin.

RELATERTE BØKER