Befolkningslære

Befolkningslære - Preben Munthe | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Preben Munthe
DIMENSJON
5,34 MB
FILNAVN
Befolkningslære.pdf
ISBN
2415310203151

BESKRIVELSE

Denne boken gir en innføring i demografisk analyse og behandler en del økonomiske og sosiale befolkningsspørsmål. Den omhandler både norske og internasjonale forhold.Diskusjonen om en bærekraftig utvikling i verden har gitt befolkningslæren ny aktualitet. Økningen i verdens folketall har aldri tidligere vært så rask som i de seneste tiår. Prognosene viser også at veksten fortsatt vil bli meget sterk og at verdens folketall neppe vil kunne stabiliseres før det blir dobbelt så stort som det er i dag.Det er nærliggende å spørre om jorden kan underbringe enda 5-6 milliarder mennesker. Vil produksjonen av mat bli stor nok? Vil en økning i produksjonen skape forurensninger og miljøødeleggelser som undergraver det daglige liv?Professor Preben Munthe behandler i denne boka den rene demografiske analyse, samt en rekke sentrale økonomiske og sosiale befolkningsspørsmål:Demografi og befolkningsstudierBefolkningens tilstand og vekstDødelighetFødsler og fruktbarhetEkteskap og skilsmisserVandringer og flyttingerKohortanalyseBefolkningsfremskrivelser og stabile befolkningerBefolkningsutviklingens stadierGenerasjonsbølgerMalthusBefolkningsoptimumVerdens befolkning

Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive). Nathan Keyfitz, som er professor i demografi (befolkningslære) påpeker at mellom 1825 og 1927, altså i løpet av 102 år, ble jordens befolkning fordoblet. Viser side 1.

Økningen i verdens folketall har aldri tidligere vært så rask som i de seneste tiår. Demografi (gresk δημογραφία, sammensatt av δήμος, démos = «folk», γραφή, graphé = «(be)skrive», etablert siden 1880) er den vitenskapelige betegnelsen på befolkningslære, hvilket er en (statistisk) beskrivelse av (utviklingen i) en befolkning. Som en generell vitenskap analyseres enhver form for dynamisk levende befolkning; det vil si befolkningens tilstand eller ... En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen».

RELATERTE BØKER