Barneloven

Barneloven - Inge Lorange Backer | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inge Lorange Backer
DIMENSJON
9,80 MB
FILNAVN
Barneloven.pdf
ISBN
3154502052716

BESKRIVELSE

Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt. Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover.Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven. Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken.Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

april 1981 nr. 7, barneloven, gjelder for barn og unge under 18 år.

Lovene trådte i kraft 1. januar 1916 og har sitt opphav i den radikale venstremannen Johan Castberg.

RELATERTE BØKER