Straffegjennomføringsloven

Straffegjennomføringsloven Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,12 MB
FILNAVN
Straffegjennomføringsloven.pdf
ISBN
8868588478158

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

Andre lover og regler som kan ha betydning for den innsattes rettsstilling, skal lånes ut etter forespørsel. Retningslinjer til straffegjennomføringsloven og til forskrift til loven (Inneholder lovtekst, forskrift og retningslinjer) Retningslinjer for gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) Retningslinjer for gjennomføring av varetekt Straffegjennomføringsloven, avløste tidligere fengselslov og regulerer i henhold til lovens § 1 gjennomføringen av fengselsstraff (se fengsel, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling) samt gjennomføringen av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov. Loven innførte dessuten en ny organisering av Kriminalomsorgen. straffegjennomføringsloven § 27 femte ledd en regel om at det, før kriminalomsorgen gir tillatelse til besøk, på forhånd kan innhentes opplysninger om den besøkendes vandel.

(straffegjennomføringsloven) § 5, § 10a, § 16a, § 31, § 37. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet). Straffegjennomføringsloven, forskrifter til lov om straffegjennomføring og tilhørende retningslinjer og forskrifter om forvaring skal være tilgjengelig for domfelte og innsatte ved enhver fengselsavdeling og hvert friomsorgskontor.

RELATERTE BØKER