Kontraktstolkning

Kontraktstolkning - Alf Petter Høgberg | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Alf Petter Høgberg
DIMENSJON
9,41 MB
FILNAVN
Kontraktstolkning.pdf
ISBN
1164869089248

BESKRIVELSE

I boken "Kontraktstolkning" foretas en grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter. I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; intensjonal tolkningsstil, harmoniserende tolkningsstil og risikobasert tolkningsstil. Boken representerer et kraftig verktøy for den rettsanvender som effektivt vil plassere en ny konflikt i relasjon til Høyesteretts tidligere tolkningspraksis.Forfatteren går grundig gjennom grensen mellom tolkningslæren og en rekke konkurrerende rettsgrunnlag, herunder forutsetningslæren, avtaleloven § 33, og den obligasjonsrettslige lære om misligholdt opplysningsplikt. I mange tilfeller vil valg av rettsgrunnlag ha avgjørende betydning for konfliktens utfall, noe som gjør denne fremstillingen særlig verdifull for advokater, dommere og andre praktikere. Alf Petter Høgberg er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han ble i februar 2006 dr. juris på avhandlingen som ligger til grunn for denne boken. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

3 Boken tar videre for seg sentrale spørsmål innenfor kontraktstolkning: Siden bransjeaktørene benytter engelskspråklige standardkontrakter oppstår spørsmålet om engelsk retts innflytelse ved tolkning av kontraktene under norsk rett. Kjøp Kontraktstolkning fra Norske serier I boken 'Kontraktstolkning' foretas en grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter. I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; intensjonal tolkningsstil, harmoniserende tolkningsstil og risikobasert tolkningsstil. Kontraktstolkning - "samtykke" til å bruke et varemerke? EU- rett: VMD art.

Andre konkrete forhold, slik som omstendigheter ved kontraktsinngåelsen, tidligere praksis mellom partene, osv., kan tjene som tolkningsmomenter. Også bakgrunnsretten kan ha betydning for tolkningen av en kontrakt. Kjøp Kontraktstolkning fra Tanum I boken 'Kontraktstolkning' foretas en grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter.

RELATERTE BØKER