Kontraktstolkning

Kontraktstolkning - Alf Petter Høgberg | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Alf Petter Høgberg
DIMENSJON
4,70 MB
FILNAVN
Kontraktstolkning.pdf
ISBN
8414547713079

BESKRIVELSE

I boken "Kontraktstolkning" foretas en grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter. I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; intensjonal tolkningsstil, harmoniserende tolkningsstil og risikobasert tolkningsstil. Boken representerer et kraftig verktøy for den rettsanvender som effektivt vil plassere en ny konflikt i relasjon til Høyesteretts tidligere tolkningspraksis.Forfatteren går grundig gjennom grensen mellom tolkningslæren og en rekke konkurrerende rettsgrunnlag, herunder forutsetningslæren, avtaleloven § 33, og den obligasjonsrettslige lære om misligholdt opplysningsplikt. I mange tilfeller vil valg av rettsgrunnlag ha avgjørende betydning for konfliktens utfall, noe som gjør denne fremstillingen særlig verdifull for advokater, dommere og andre praktikere. Alf Petter Høgberg er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han ble i februar 2006 dr. juris på avhandlingen som ligger til grunn for denne boken. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Bech. I juni avsa Høyesterett en dom med prinsipielle uttalelser om kontraktstolkning i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken gjaldt tolkning av en avtale basert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved bruk av byggebransjens standardkontrakter. Om forlaget: Boken tar videre for seg sentrale spørsmål innenfor kontraktstolkning: Siden bransjeaktørene benytter engelskspråklige : standardkontrakter oppstår spørsmålet om engelsk retts innflytelse ved tolkning av kontraktene under norsk rett. Kjøp Kontraktstolkning fra Bokklubber I boken 'Kontraktstolkning' foretas en grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter.

Nicolai evner med sin forretningsforståelse å finne gode løsninger på komplekse problemstillinger. Pris: 821,-. innbundet, 2007.

RELATERTE BØKER