Gud og språkets grenser

Gud og språkets grenser En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,4 MB
FILNAVN
Gud og språkets grenser.pdf
ISBN
4600717763643

BESKRIVELSE

I Bibelen, hos kristne tenkere og i liturgiske tekster finnes det utsagn som sier at Gud er ba.de synlig og usynlig, tilgjengelig og utilgjengelig, a.penbar og skjult, at Gud taler og kan omtales, men samtidig ogsa. unndrar seg den menneskelige erkjennelsens fullstendige faste grep. Hvordan skal vi forsta. spenningsforholdet mellom slike utsagn? Det dreier seg om tolkningen av det som i faglitteraturen gjerne kalles apofatisk eller negativ teologi. I denne antologien søker vi svar pa. sentrale spørsma.l innenfor dette omra.det gjennom artikler fra ulike teologiske og loso ske fagmiljøer, i Norge og i Danmark. Boken har bidrag som er teologihistoriske, systematisk.teologiske, praktisk. teologiske og bidrag som ser pa. lignende fenomener i andre religioner. Forfat. terne ser gjennomga.ende pa. hvordan va.r tilgang til Gud alltid skjer gjennom menneskelig spra.k og erkjennelse, og hva dette innebærer av muligheter og begrensninger. Boken kan leses med utbytte av alle med interesse for teologi og filosofi, men vil være særlig relevant for lærere og studenter innen teologi- og religionsfaglige emner. Antologiens redaktører er Gunnar Innerdal og Svein Rise. BIDRAGSYTERE TIL ANTOLOGIEN ER: Henny Fiska. Ha.gg, Tore Frost, Knut Alfsva.g, Gunnar Innerdal, Asle Eikrem, Marius Timmann Mjaaland, Joar Haga, Svein Rise, Mona Helen Farstad, Notto R. Thelle, Ba.rd Eirik Hallesby Norheim og Jørgen Kjærgaard.

Kartverket forvaltar riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar. Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen svein rise hos Adlibris Grenser for seksuallivet. Gud tillater sex bare mellom to som er gift med hverandre.

Gud tillater sex bare mellom to som er gift med hverandre. Det ser vi av Hebreerne 13:4, der det står: «La ekteskapet holdes i ære blant alle og ektesengen være ubesmittet, for Gud skal dømme utuktige og ekteskapsbrytere.» Ektefeller må være trofaste og holde ekteskapsløftet. Vi er jo alle lett påvirkelige (om vi tror det eller ei), og ting "alle andre" gjør virker fort akseptabelt og naturlig for oss.

RELATERTE BØKER