Dramaturgi i didaktisk kontekst

Dramaturgi i didaktisk kontekst En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,34 MB
FILNAVN
Dramaturgi i didaktisk kontekst.pdf
ISBN
2596979996992

BESKRIVELSE

Dramaturgi i didaktisk kontekst handler om å anlegge et dramaturgisk perspektiv på undervisningssituasjoner og i undervisningsplanleggingen. Verdien i det dramaturgiske perspektivet er at det fokuserer på dynamikken, handlingsrommet og mulighetene i undervisningsøyeblikket. Læreren må hele tiden ta valg, agere og relatere seg til levende og komplekse øyeblikk. Det dramaturgiske språkets mulighet ligger i en større følsomhet for situasjonen det vi kaller «praksisnærvær». Bokens forfattere, som alle er lærerutdannere, ønsker å bidra med et vokabular som kan være nyttig når man skal artikulere og diskutere disse dynamiske sidene ved lærerens profesjonsutøvelse. Boken retter seg mot lærerutdannere, forskere, studenter, lærere i skolen og alle som er interessert i å utvikle skole og utdanning. «Denne tilnærmingen kan tilføre lærere nye iakttakelser og utvidet kunnskap om det de holder på med til daglig.» - Hallvard Håstein, Bedre Skole

Det faglige innholdet består av verkstedarbeid med ulike estetiske innganger til undervisning, observasjonsoppgaver, samt teori om og diskusjon av dramaturgisk tenkning og strukturering i didaktisk kontekst. Faget skal kvalifisere studenten til å bruke dramaturgi i didaktisk tenkning og til gjennomføring av undervisning på estetisk nivå. Det faglige innholdet består av verkstedarbeid med ulike estetiske innganger til undervisning, samt teori om og diskusjon av dramaturgisk tekning og strukturering i didaktisk kontekst. Blog.

(2014). «Å tenke som en dramaturg i undervisningen».

RELATERTE BØKER