Sikher

Sikher - Halldis Breidlid | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Halldis Breidlid
DIMENSJON
7,78 MB
FILNAVN
Sikher.pdf
ISBN
2307884196728

BESKRIVELSE

Religiøs praksis kommer til uttrykk i forholdet mellom mennesker og i de levde livene til barn og unge, kvinner og menn. Men hva vil det si å være sikh i Norge i dag? Hvordan fortolker sikher sin religion i lys av historie, tradisjon og diaspora? Og hvorfor har sikher i stor grad klart å bli integrert i moderne majoritetssamfunn? Sikhers religiøse praksiser skjer i samspillet mellom ulike kulturer og tradisjoner og i nye kontekster. Sikhtradisjonen startet med Guru Nanak i Panjab i India for drøyt 500 år siden. Selv om de aller fleste fortsatt bor i India, er sikher i dag bosatt over hele verden og har en betydelig diaspora. Hovedperspektivet i denne boka er likevel sikhers praksiser i Norge, i brytning med sikhers praksiser i India og i diasporaen. Tematikken er det store mangfoldet. Forfatteren legger også vekt på hendelser, tankegods, ideer, fortellinger og forståelsesformer innen sikhtradisjonen, slik disse er videreført, aksentuert og forhandlet gjennom historien og slik de framstår som relevante for sikher i dag. Historie, hellige tekster og den felles hukommelsen ses med andre ord som viktige hermeneutiske nøkler til å forstå nåtidige diskurser og praksiser.

Dette er 3HO-sikher, medlemmer av «Healthy, Happy, Holy Organization», som ble grunnlagt i California rundt 1970, inspirert av inderen Yogi Bhajan. 3HO-sikher bærer hvite klær og høye hvite turbaner, og praktiserer meditasjon og kundalini-yoga. At sikher i dag karakteriseres av en stor global spredning, skyldes først og fremst at sikher har utvandret fra India.

I tillegg er dette en samlingsportal for Sikher i Norge, hvor du enkelt kan finne frem til samtlige Gurdwaraer og sikh-relaterte initiativ i Norge. + Kan sikher drikke alkohol/røyke? Nei. Forbudet mot alkohol og tobakk er en del av de fire tabuene i sikhismen.

RELATERTE BØKER