Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) av 18. juli 1958 nr. 2

Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) av 18. juli 1958 nr. 2 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,17 MB
FILNAVN
Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) av 18. juli 1958 nr. 2.pdf
ISBN
9924268812326

BESKRIVELSE

Tjenestetvistloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 27. januar 2012 nr. 9 (i kraft 1. mars 2012)

11. Andre kommentarutgaver er ikke gitt til lov av 18. juli 1958 nr.

2 om offentlige tjenestetvister gjøres følgende endringer: § 1 første ledd skal lyde: Denne lov gjelder arbeidstakere ansatt i statens tjeneste. § 1 tredje og fjerde ledd skal lyde: Kongen kan bestemme at arbeidstakere nevnt i første og annet ledd ikke skal omfattes av loven. Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven) av 18.

RELATERTE BØKER