Støttekontakter

Støttekontakter - Kristin Andresen Soldal | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kristin Andresen Soldal
DIMENSJON
4,57 MB
FILNAVN
Støttekontakter.pdf
ISBN
4487996536764

BESKRIVELSE

Støttekontakter blir brukt i stort omfang i forhold til mennesker med ulike former for funksjonshemninger, psykiske lidelser og rusproblemer og i forhold til barn og ungdom. Boken setter et kritisk søkelys på hjelpetiltaket ut fra ulike perspektiver på velferdsstaten, teorier om sosialt arbeid og forskning og erfaring på feltet. Støttekontakter blir sett i sammenheng med andre hjelpetiltak, og det gis praktiske eksempler på hvordan hjelpen kan utformes individuelt eller kollektivt i samarbeid med de det gjelder. Boken beskriver helse- og sosialarbeidere som tilretteleggere av arbeidet og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i hjelp som utføres av ikke-profesjonelle og frivillige. Avklaring av ansvarsforhold og veiledning blir fremhevet som sentrale element når det gjelder oppfølging, rekruttering og opplæring av disse hjelperne. Boken er skrevet for både høgskolestudenter i grunnutdanninger og videreutdanninger i helse- og sosialfag og for folk i praksis som er opptatt av temaet. Kristin Andresen Soldal er sosionom og cand.polit. med helsefag hovedfag. Hun arbeider ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Bergen.

Støttekontakter og fritidsassistenter har ansvar for å sende inn rapporter som beskriver hvordan fritidsaktiviteten fungerer. Dette gjøres på standard rapportskjema. Barnevernets støttekontakter får godtgjøring som assistenter.

Ikke umulig at lønn kan variere fra kommune til kommune. Mange støttekontakter mottar veiledning i forbindelse med oppdraget. Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende når man skal finne egnet støttekontakt til aktuell bruker.

RELATERTE BØKER