Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,3 MB
FILNAVN
Medarbeiderdrevet innovasjon.pdf
ISBN
5670368247057

BESKRIVELSE

Da Norge fikk ny regjering i 2009 ble ordet innovasjon brukt kun én gang i den politiske plattformen. Ved regjeringserklæringen i 2018 ble ordet brukt hele 49 ganger. Innovasjon har gått fra å være et spesialisert faguttrykk til å få stor utbredelse på mange samfunnsområder i løpet av få år. Innovasjon handler ikke lenger bare om teknologi, økonomi og næringsliv, men henges nå som adjektiv på mange andre aktiviteter og forhold. Også innen offentlig sektor og i helsevesenet har innovasjonsbegrepet gjort sin entré. Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon blir medarbeideren ekspert, kunnskapsressurs og selve kilden til et systematisk innovasjonsarbeid. Boka er velegnet som lærebok for studenter på flere nivåer - bachelor, master og videreutdanning. Den vil også være nyttig lesestoff for ledere og andre som er opptatt av innovasjon og livslang læring i arbeidslivet.

7 (2008-2009) og OECD definer medarbeiderdrevet innovasjon som: Medarbeiderdrevet innovasjon er en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser, organisasjonsprossesser og knoppskyting fra eksisterende virksomheter. Trivselsagentene har under fanen " Generasjon Y" ... Denne artikkelen presenterer forskning som belyser ulike betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), samt hvilke konsekvenser MDI kan ha for bedrifter som tar i bruk slike prinsipper.

KS har gjennomført en undersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn om kommunesektorens overordnede og strategiske satsing på innovasjon. Resultatene fra rådmannsundersøkelsen kommer i tillegg til datagrunnlaget i Innovasjonsbarometeret. Medarbeiderdrevet innovasjon er en fellesbetegnelse for medarbeideres aktive deltagelse i utvikling av varer, tjenester og produksjonsprosesser, og knoppskyting fra eksisterende virksomhet (St.meld.

RELATERTE BØKER