Statsstøtte

Statsstøtte - Bjørnar Alterskjær, Erling Hjelmeng, Robert Lund, Thomas Nordby | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørnar Alterskjær, Erling Hjelmeng, Robert Lund, Thomas Nordby
DIMENSJON
12,28 MB
FILNAVN
Statsstøtte.pdf
ISBN
6177594693510

BESKRIVELSE

Statsstøtte - EØS-avtalens regler om offentlig støtte gir en gjennomgående fremstilling av statsstøttereglene i EØS-avtalen. Boken behandler forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61, og redegjør detaljert for unntaksmulighetene. Den inneholder også en omfattende gjennomgang av statsstøtteprosessen, samt reglene om tilbakeføring av ulovlig støtte. Regelverket er fremstilt med særlig sikte på norske forhold. Boken er ment som et praktisk oppslagsverk og henvender seg til alle som er i befatning med reglene om offentlig støtte. Bjørnar Alterskjær er Deputy Director i ESAs juridiske avdeling og har ført en rekke statsstøttesaker for EF- og EFTA-domstolen. Han har bakgrunn fra konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole. Han har publisert flere bøker og artikler om EØS- og konkurranserett. Robert Lund er advokat i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR). Han har bakgrunn fra konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, EU-kommisjonen og som dommerfullmektig ved Oslo tingrett. Thomas Nordby er advokat med møterett for Høyesterett og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han har bakgrunn fra EFTA-domstolen og Regjeringsadvokaten.

Tilsvarende artikler i EU-traktatene Registeret for offentlig støtte er et nasjonalt register for offentlige støttetildelinger som faller inn under EØS-avtalen. EU-kommisjonen opplyser i ei pressemelding at dei ikkje vil rekne økonomisk støtte som vert gitt til helsevesenet og andre offentlege tenester, for å takle Corona, som statsstøtte. Dei opplyser også at dei vil rekne epidemien som eit ekstraordinært omstende som gjev grunnlag for å gje offentleg støtte til bedrifter som vert skadelidande som fylgje av den. Statsstøtte: ESA godkjenner statens kompensasjon til Hurtigruten.

Kontroll og bevissikring . Dersom EFTAs overvåkningsorgan er i alvorlig tvil om hvorvidt vedtak truffet av EFTAs overvåkningsorgan med hensyn til individuell støtte etterkommes, skal norske myndigheter, etter å ha hatt anledning til å framlegge sine merknader, tillate EFTAs overvåkningsorgan å foreta kontroller på stedet. Når Forskningsrådet tildeler statsstøtte til et foretak, må vi vite størrelsen på foretaket som mottar støtten.

RELATERTE BØKER