Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,43 MB
FILNAVN
Informasjonssikkerhet.pdf
ISBN
7561649320694

BESKRIVELSE

Alle virksomheter i Norge har plikt til å følge minst ett regelverk vedrørende informasjonssikkerhet. Denne boken er skrevet for å formidle innholdet av reglene på en måte som ikke krever spesiell juridisk kompetanse. Dessuten formidler den generell kunnskap om sikkerhetstenkning, -metodikk og -teknikker, noe som gjør det lettere å forstå de teknologiske implikasjonene. Boken omfatter regelverk vedrørende o Sikring av personopplysninger o Sikker kommunikasjon med og i offentlig forvaltning o Elektroniske signaturer (jf. lov om elektroniske signaturer) o Krav til informasjonssikkerhet i finansnæringen o Sikkerhetsloven og forskrift om informasjonssikkerhet o Opphavsrettslige regler vedrørende informasjonssikkerhet o Straffelovens bestemmelser vedrørende datakriminalitet Boken er den første og eneste samlede fremstillingen av regelverk om informasjonssikkerhet i Norge og egner seg godt både som oppslagsverk og som pensum ved universiteter og høyskoler. Den er skrevet for teknisk personale og ledelse som har ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten i informasjonssystemer, og er egnet for jurister som skal gi råd til virksomheters arbeid med informasjonssikkerhet. Foruten redaktørene bidrar spesialrådgiver Frank Robert Berg (Kredittilsynet), professor Jon Bing (UiO), førsteamanuensis Lee A. Bygrave (UiO), seniorrådgiver Amund Eriksen (Statskonsult), rådgiver Peter Lenda (Post- og teletilsynet), stipendiat Rolf Riisnæs (UiO) og seniorrådgiver Annikken Seip (Kredittilsynet). Boken er redigert av førsteamanuensis dr.scient. Arild Jansen og professor dr.juris. Dag Wiese Schartum, begge ansatt ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. "Jeg hilser velkommen det initiativet som her er tatt for å få en samlet gjennomgang av det viktigste sikkerhetsregelverket i Norge. Jeg tror denne boken kan være et nyttig hjelpemiddel i det daglige arbeidet med IT-sikkerheten og - ikke minst - et godt utgangspunkt for diskusjon om en samordning og forenklet etterlevelse av dette regelverket." Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Dette veiledningsmateriellet beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Slike aktiviteter for styring og kontroll kalles også «styringssystem for informasjonssikkerhet». Ansvar for nasjonal digital sikkerhet og nasjonal strategi.

Normens krav utdyper og supplerer gjeldende regelverk. Overholdelse av kravene i Normen kan brukes for å påvise at virksomhetens forpliktelser etter regelverket overholdes.

RELATERTE BØKER