Å bekjempe et samfunnsonde

Å bekjempe et samfunnsonde En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,97 MB
FILNAVN
Å bekjempe et samfunnsonde.pdf
ISBN
6311404298571

BESKRIVELSE

Korrupsjon blir utført av mange lag av ansatte og beslutningstakere, med det for øye å sikre personlig gevinst eller virksomhetens posisjon. Korrupsjon kan anta mange former. Det kan være misbruk av makt i betrodd stilling, bestikkelser, usaklig favorisering, utilbørlig påvirkning eller kameraderi. Sikrer norske varslerregler tilstrekkelig vern for varsleren?Er det godt nok med overordnet policy mot korrupsjon?Trenger vi sterkere straffebestemmelser, eller er dette et spørsmål om holdninger?Er innkjøpsregimene i offentlig sektor en nødvendig sperre mot korrupsjon?I hvilken grad er varsling om korrupsjon til tilsynsmyndighetene akseptabelt, og hvordan verner regelverket varsleren?Påvirker organisasjonskulturen de valg betrodde medarbeidere tar?Er det slik at mediefokuseringen på de spektakulære korrupsjonssakene overskygger omfanget av korrupsjon i Norge?Hvordan skal virksomhetene sette i gang granskning av seg selv? Boken Å bekjempe et samfunnsonde er den første samlede framstillingen i sitt slag. Formålet med boken er todelt. Den skal gi solid og oppdatert kunnskap fra ulike fagfelt som er nødvendig for å kunne arbeide med både forebygging og avdekking av korrupsjon i offentlig og privat sektor. Boken bør derfor være relevant for ledere, styremedlemmer, politikere, byråkrater, dommere, advokater, ansatte innen politi- og påtalemyndighetene, journalister, arbeidslivsorganisasjoner og konsulenter som på en eller annen måte arbeider med økonomisk kriminalitet, etikk, ledelse, organisasjonsutvikling, granskning og varsling. Boken inviterer også til debatt om relevante mekanismer for forebygging og avdekking av korrupsjon, et område som fremdeles preges av til dels svak kompetanse og en del synsing. Årsaken til dette er nettopp at kunnskapen er ulikt fordelt og fragmentert ? slik at sammenhengen mellom ulike sider ved korrupsjonsfenomenet for mange oppleves uklar.

Den skal gi solid og oppdatert kunnskap fra ulike fagfelt som er nødvendig for å kunne arbeide med både forebygging og avdekking av korrupsjon i offentlig og privat sektor. Redaktør for boken «Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur», som slippes i morgen på Gyldendal forlag.

Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur», som slippes i morgen på Gyldendal forlag. Stipendiat ved juridisk fakultet ved UiB.

RELATERTE BØKER