Tekstvurdering som didaktisk utfordring

Tekstvurdering som didaktisk utfordring Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,46 MB
FILNAVN
Tekstvurdering som didaktisk utfordring.pdf
ISBN
7813238058632

BESKRIVELSE

Hvordan vurdere elevenes tekster? Tekstvurdering er et av de store temaene i skoledebatten. Denne boka gir svar.Vurdering av elevenes arbeid er et virkemiddel for å nå målene i læreplanen. Men vurderingsarbeid omfatter langt mer enn bare sluttvurdering. Vurdering og tilbakemelding underveis i læreprosessen, ofte i form av tekstrespons, er en sentral side ved all skriveopplæring. I denne boken diskuterer noen av våre fremste forskere didaktiske utfordringer i arbeidet med å vurdere tekster. Boken gir både en oversikt over feltet og en rekke ulike eksempler på hvor sammensatt vurderingsoppgaven er: Formalismens plass i skriveopplæringen, samarbeid i skriveprosessen og målet for digital tekstskaping er bare noen av dem. Dette er en faglig solid og forskningsmessig oppdatert bok for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere om vurderingsproblematikk knyttet til både skriftlige og muntlige tekster. Innhold:1) Lars Sigfred Evensen: Vurdering av skrivekompetanse: En kompleks utfordring2) Mari-Ann Igland: Ein ettertankens didaktikk: om forståinga av pedagogisk tekstkompetanse3) Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg: Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning?4) Kjell Lars Berge: Er fortolkningsfellesskap mulig å oppnå i skriveprøver?5) Marit Allern: Mappevurdering - bidrag til en læringskultur i endring6) Jon Smidt: Overgang. Skrivekulturer på ungdomstrinnet og i videregående skole7) Sigmund Ongstad: Kan skriverutvikling planlegges?8) Caroline Liberg: Skrivarprofiler över ämnesgränser9) Sissel Lie: Samarbeid i skriveprosessen10) Ellen Krogh: Potentialer og udfordringer i refleksionsskrivning11) Laila Aase: Formalisme som støtte eller fallgruve i en danningsorientert skriveopplæring - det tradisjonelle dilemma12) Norunn Askeland, Eva Maagerø, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken: Den viktige skriveprøven. Tekstvurdering ved opptak til et forfatterstudium13) Synnøve Matre: Vurdering av samtaletekstar som didaktisk utfordring14) Hildegunn Otnes: Di...

! Rosenberg, A (1997): Ret rimelig!- om skriftlige kommentarer til danske stile. Upublisert speciale, København Universitet.

Oslo: Universitetsforlaget, s. 139-149 (147).

RELATERTE BØKER