Straffeprosessloven

Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther
DIMENSJON
10,90 MB
FILNAVN
Straffeprosessloven.pdf
ISBN
6851114245750

BESKRIVELSE

Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Helsepersonells vitneplikt for fylkesnemnda Straffeprosessloven. Lov 22.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral, Heftet, Spiral, Spiral | 9788245086591 Straffeprosessloven; sist endret ved lov 21. juni 2019 nr.

RELATERTE BØKER