Pedagogisk grunnlagstenkning og credo

Pedagogisk grunnlagstenkning og credo - Åse Nylenna Akslen, Ove Olsen Sæle | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Åse Nylenna Akslen, Ove Olsen Sæle
DIMENSJON
8,6 MB
FILNAVN
Pedagogisk grunnlagstenkning og credo.pdf
ISBN
3153775587857

BESKRIVELSE

Forfatterne drøfter begrepet pedagogisk credo innenfor pedagogisk grunnlagstenkning og yrkesdanning. Sentrale aspekter som refleksjon, kunnskap, danning, relasjoner, verdier og autentisitet blir løftet frem. Pedagogisk credo er fagpersonlige tekster der studentene skriver om sitt pedagogiske grunnsyn og hva de ser på som viktigst for sin fremtidige yrkesrolle. Teksten får fram sentrale refleksjoner omkring utvikling og danning på veien fra å være student til å bli barnehagelærer. Pedagogisk credo gir rom for den enkelte student til å utrykke og utvikle sin personlige yrkesfaglige og autentiske stemme inn i utdanningen. Credoarbeidet er tuftet på to sentrale teoretikere, John Dewey og Charles Taylor, som begge er viet kapitler i boka. Åse Nylenna Akslen er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen. Ove Olsen Sæle er Dosent i idrett ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.Øvrige bidragsytere: Leif Askland, Astrid Øien Halsnes, Madli Kvamme Hannisdal, Dr. Iris Chin Ponte og Sturla Sagberg.

Lov og rammeplan er det vi skal styre etter når vi planlegger barnehagens innhold. Men det er (heldigvis) fre ... Skoleleder som ansvarlig pedagogisk leder er avhengig av lærernes ansvarlige utøvelse av pedagogisk arbeid i møte med elevene.

Den er en forskrift til lov om barnehager og er således forpliktende for hva barnehagens innhold skal være. Lov og rammeplan er det vi skal styre etter når vi planlegger barnehagens innhold.

RELATERTE BØKER