Oppsigelse ved sykdom og sykefravær

Oppsigelse ved sykdom og sykefravær - Anne-Beth Meidell Engan, Lasse Gommerud Våg | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne-Beth Meidell Engan, Lasse Gommerud Våg
DIMENSJON
5,3 MB
FILNAVN
Oppsigelse ved sykdom og sykefravær.pdf
ISBN
6175444420608

BESKRIVELSE

Kan en arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av sykdom og sykefravær? Denne boken gir en utførlig gjennomgang av arbeidstakers stillingsvern ved sykdom og sykefravær.«Oppsigelse på grunn av sykdom og sykefravær» gir en fremstilling av hva som inngår i vurderingen når domstolene avgjør saker om oppsigelse på grunn av sykdom eller sykefravær. Boken gir også en oversikt over en rekke andre spørsmål som gjerne oppstår i forbindelse med oppsigelse på grunn av sykdom og sykefravær.Temaer som behandles i boken, er blant annet* oppsigelse i verneperioden etter arbeidsmiljøloven § 15-8* oppsigelse utenfor verneperioden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7* arbeidsgivers tilretteleggingsplikt* diskrimineringsvernet* oppsigelse ved sykdom i kombinasjon med andre årsaker* saksbehandlingsreglene* ugyldighet* erstatning* fratredelsesavtalerBoken er først og fremst rettet mot advokater, jurister og dommere, men er også et nyttig verktøy for tillitsvalgte, ledere, HR-medarbeidere og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.Anne-Beth Meidell Engan er advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Hun har tidligere vært advokat i advokatfirmaet Selmer AS og var forut for dette vitenskapelig assistent ved Arbeidsrettsgruppen på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.Lasse Gommerud Våg er utreder i Høyesterett. Han har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund og Co DA og var forut for dette vitenskapelig assistent ved Arbeidsrettsgruppen på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Har ansatte rett på fri med lønn ved barns sykdom? Expand. Arbeidstaker med omsorg for inntil 2 barn har rett til permisjon med omsorgspenger inntil 10 stønadsdager per kalenderår per forelder dersom barnet eller barnepasser er syk. Sykefravær: Arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte I følge Folketrygdloven skal arbeidsgiver ta initiativ til dialog med den ansatte ved sykmelding.

Arbeidstakere som er fraværende fra arbeid grunnet sykdom har i tillegg et særskilt oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven § 15-8. Det heter her at en arbeidstaker som er helt eller ... Oppsigelse ved høyt sykefravær 19.06.2019 Arbeidsrett Arbeidstakere som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom (sykemeldt), kan ikke sies opp på grunn av dette de første 12 månedene av sykefraværet, jfr.

RELATERTE BØKER