Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere

Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere - Sten-Erik Clausen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sten-Erik Clausen
DIMENSJON
6,15 MB
FILNAVN
Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere.pdf
ISBN
5984703350683

BESKRIVELSE

Denne boken presenterer noen av de viktigste analysemetodene som benyttes innenfor sosial- og samfunnsforskningen: eksplorerende faktoranalyse, konfirmerende faktoranalyse, multidimensjonal skalering, korrespondanseanalyse, og loglineære modeller. Presentasjonene inneholder eksempler i SPSS og konkrete anvisninger om hvordan analysene kan utføres i praksis. Boken henvender seg først og fremst til studenter og forskere innen psykologi, sosiologi og statsvitenskap. Med litteraturliste og stikkord.

ISBN 978-1-84860-112-3 (h.), 978-1-84860-111-6 (ib.) DOKID: 09up17654 Oppstilling: HHE/LUNA 300.72 Alv 2 Clausen, Sten-Erik: Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere 300.72 Clausen, Sten-Erik, 1943- Multivariate ... Regresjonsanalyse er statistiske analysemetoder for å beskrive sammenhengen mellom én eller flere uavhengige variabler og en avhengig variabel.Det gjøres ved å finne frem til en funksjon, det vil si et tilnærmet uttrykk eller en forenklet matematisk beskrivelse av den virkelige sammenhengen. Funksjonen gjør det mulig å fastsette verdien av den avhengige variabelen y når man kjenner ... 1 Alvesson, Mats: Reflexive methodology.

300.72 Alvesson, Mats Reflexive methodology : new vistas for qualitative research. - 2nd ed.

RELATERTE BØKER