Matematikk 9

Matematikk 9 - Martin Lohne, Dag Allard Knudsen, Sigurd Lein | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Martin Lohne, Dag Allard Knudsen, Sigurd Lein
DIMENSJON
4,23 MB
FILNAVN
Matematikk 9.pdf
ISBN
2834557303919

BESKRIVELSE

På skolen er vi blitt vant til å regne, - for å lære å regne. I MATEMAMATIKK er oppgavene laget for å finne ut av noe: Temaer knytter regning til andre fag, og den praktiske virkeligheten. Det virker motiverende. Lærestoffet er delt inn i emnehefter - fordi Kunnskapsløftet (L 06) har forlatt "spiralprinsippet" der emner er fordelt på trinn, og blir gjentatt - for å kunne fordype seg i ett emne av gangen - uten å måtte haste videre til enda noe nytt - for at alle i en klasse skal jobbe med samme emne - og finne stoff tilpasset ulikt behov og nivå Utenlandske skoler har lenge brukt denne pedagogiske tilnærmingen ut fra prinsippet om at det er lett å ta vare på kunnskap som læres fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Med utgangspunkt i L06 består verket MATEMATIKK av følgende emnehefter: 1. Tall og algebra, 2. Brøk og prosent, 3. Geometri, 4. Ligninger og ulikheter, 5. Matematikk i dagliglivet, 6. Statistikk, sannsynlighet og funksjoner, 7. Excel-knekkeren, 8. Repetisjon, eksamenstrening og oppgaver (10. trinn), 9. Lærerens bok: emneprøver og heldagsprøver. Vi anbefaler at heftene benyttes i denne rekkefølgen, men hver skole står naturligvis fritt til å velge MATEMATIKK brukes som et komplett verk, men dere kan også benytte ett eller flere hefter som et supplement til et annet verk.

- 10. årstrinnet 313 timar Eksamen 2019 oppgave del 1 del 2 løsning del 1 del 2 2018 oppgave del 1 del 2 løsning del 1 del 2 2017 oppgave del 1 del 2 løsning del 1 del 2 2016 oppgave del 1 del 2 løsning del1 del2(KS) 2015 Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: [email protected] Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookies Det kan forekomme feil i løsningsforslagene.

Svar: _____ cm2 12 cm 12 cm x cm x cm 10 cm 10 cm a2 2 Den første sifferplassen kan ha 9 varianter, 1 til 9. De andre kan ha 10, 0 til 9.

RELATERTE BØKER