Konkursrett

Konkursrett - Henriette Nazarian | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Henriette Nazarian
DIMENSJON
7,87 MB
FILNAVN
Konkursrett.pdf
ISBN
7868357025846

BESKRIVELSE

Konkursrett har som formål å gi leseren en innføring i og forståelse av reglene om konkurs. Dette gjøres dels ved å gjøre rede for de hensynene reglene bygger på, dels ved å gi en oversikt over reglene og dels ved å gå i dybden av enkelte regelsett, særlig reglene om omstøtelse og om boets inntreden i skyldnerens uoppfylte kontrakter. Det gis også en oversikt over enkeltforfølgning og andre former for fellesforfølgning enn konkurs, og det gjøres rede for de viktigste forskjellene mellom enkeltforfølgning og fellesforfølgning.Konkursrett er særlig godt egnet som lærebok i konkurs, samtidig som den vil være nyttig for alle som arbeider med konkursrettslige problemstillinger.Henriette Nazarian er dr.juris fra Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere vært amanuensis, stipendiat og førsteamanuensis samme sted, vært nestleder i Forbrukertvistutvalget og konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Hun arbeider nå som advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, hovedsakelig med kontraktsrett og konkursrett.Anna Nylund er jur.dr. fra Universitetet i Helsingfors og har vært ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø siden 2007. Hun forsker på prosessuelle spørsmål på en rekke ulike rettsområder.

mai 2020. Rekonstruksjonsloven vil erstatte reglene om gjeldsforhandlinger i konkursloven.

Konkursloven gir prosessuelle regler om konkursbehandling. I dekningsloven finnes reglene om hvordan boets eiendeler fordeles mellom fordringshaverne.

RELATERTE BØKER