Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter - Arne Bjørnstadjordet, Reidar Jensen, Bart Kamp, Hans Robert Schwencke, Børre Skisland | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arne Bjørnstadjordet, Reidar Jensen, Bart Kamp, Hans Robert Schwencke, Børre Skisland
DIMENSJON
4,58 MB
FILNAVN
Finansielle instrumenter.pdf
ISBN
7271972310053

BESKRIVELSE

I regnskapsmessig terminologi dekker begrepet finansielle instrumenter alt fra komplekse, sammensatte finansielle produkter til ordinære aksjer, kundefordringer og leverandørgjeld. Den regnskapsmessige behandlingen av finansielle instrumenter kan by på utfordringer. Dette skyldes at enkelte instrumenter i seg selv er kompliserte, og at regnskapsreglene som kommer til anvendelse, er detaljerte og vanskelig tilgjengelige. Boken omhandler regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter innenfor god regnskapsskikk i Norge (GRS), International Financial Reporting Standards (IFRS) og IFRS for SMEs (internasjonale regnskapsstandarder for små og mellomstore foretak). Boken er delt inn i hoveddeler basert på hvilket regnskapsspråk som presenteres. En egen del er viet en generell presentasjon av finansielle instrumenter. Emnet er avgrenset til hovedsakelig å gjelde regnskapsmessige problemstillinger i ikke-finansielle foretak. Bokens primære målgruppe er regnskapsprodusenter, revisorer, regnskapsførere og andre som vurderer og kontrollerer regnskap. Andre som vil kunne finne den nyttig, er studenter under utdanning i regnskapsfaget. Det er lagt vekt på utstrakt eksempelbruk i boken, og vi håper den kan bidra til økt innsikt i emnet, og samtidig gjøre det mer oversiktlig for leseren. Forfattergruppen består av: - Statsautorisert revisor Arne Bjørnstadjordet - Statsautorisert revisor Reidar Jensen - Ph.d. Bart Kamp - Professor Hans Robert Schwencke - Statsautorisert revisor Børre Skisland

Oslo Børs tilbyr handel i både standardiserte derivater og TM derivater, også kalt OTC-derivater. Finansielle instrumenter Dette er et samlebegrep på de eiendeler og forpliktelser som det handles med i verdipapirmarkedet, derivatmarkedet og dels valutamarkedet, og som er nærmere definert i verdipapirhandelloven § 2-2. Regulert marked. Begrebet "finansielle instrumenter" dækker i regnskabsmæssig forstand dels over primære instrumenter og dels over afledte instrumenter..

Definisjoner, presentasjon, brutto/netto, egenkapital/gjeld og ikke -finansielle kontrakter. Ettersom banker omsetter finansielle instrumenter i store bruttovolumer, kan de midlertidige forskjellene bli betydelige. Der banken har et urealisert tap på et finansielt instrument, skal den føre skatteverdien av dette tapet (verdien av et framtidig fradrag i inntekten) som en utsatt skattefordel. Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

RELATERTE BØKER