Farsmakt og moderskap i antikken

Farsmakt og moderskap i antikken - Ingvild Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingvild Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén
DIMENSJON
5,31 MB
FILNAVN
Farsmakt og moderskap i antikken.pdf
ISBN
1908616184812

BESKRIVELSE

I antikkens verden fantes det ulike forestillinger knyttet til det å få barn. Det å skape og gi nytt liv kunne være dramatisk. For moren medførte svangerskap og fødsel en betydelig risiko, barnedødeligheten var høy, og bestemmelse av farskap var forbundet med en usikkerhet som vi ikke kjenner i dag. Foreldrerollen ble definert gjennom det sosiale hierarkiet. Hvem du var, var hovedsaklig bestemt av hvem som var foreldrene dine. Den heldige fikk leve opp, den uheldige kunne bli satt ut for å dø. Å føde mange barn var ikke det samme som å oppdra mange arvinger. I denne boken møter vi magiske forestillinger, ulike samfunnsforhold og religiøse strukturer. Vi ser samvirket mellom datidens naturvitenskapelige forestillinger og myter, mellom kropper og ritualer i en fascinerende tidsepoke som strekker seg fra år 500 før vår tidsregnings begynnelse til om lag 500 år etter. Forfatterne tegner et levende bilde av en verden og av kulturer der vesentlige trekk på mange måter har ligget i mørket, men som likevel har vært med å danne grunnlaget for dagens samfunn.

For moren medførte svangerskap ... Aasgaard, Reidar (2009). Kjønn og kropp i antikken.

Det å skape og gi nytt liv kunne være dramatisk. For moren medførte svangerskap og fødsel en betydelig risiko, barnedødeligheten var høy, og bestemmelse av farskap var forbundet med en usikkerhet som vi ikke kjenner i dag. (2010) Ingvil Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén: Farsmakt og moderskap i antikken.

RELATERTE BØKER